en en

Vydávanie kryptoaktív

Na základe nariadenia MiCA sa menia pravidlá pre vydávanie kryptoaktív. Nariadenie MiCA rozlišuje tri základe typy kryptoaktív:

  • tokeny elektronických peňazí (EMT),
  • tokeny naviazané na aktíva (ART),
  • ostatné kryptoaktíva.

Tokeny elektronických peňazí (EMT)

EMT je druh kryptoaktíva, ktorého účelom je zachovávať stabilnú hodnotu naviazaním na hodnotu jednej oficiálnej meny.  V sektore kryptoaktív sú tieto tokeny označované ako tzv. stablecoiny, ktorých cieľom je udržiavať rovnakú hodnotu ako je hodnota oficiálnej meny (napr. euro, dolár alebo libra).

Od 30.6.2024 môžu EMT na základe nariadenia MiCA verejne ponúkať/vydávať iba banky alebo inštitúcie elektronických peňazí, ktoré vopred oznámia tento zámer NBS. Spolu s oznámením zámeru musia NBS predložiť aj biely doklad o kryptoaktívach (whitepaper), ktorý následne zverejnia na svojom webe.

Tokeny naviazané na aktíva  (ART)

ART je druh kryptoaktíva, ktorý nie je EMT a ktorý má za cieľ zachovať stabilnú hodnotu tým, že odkazuje na inú hodnotu alebo právo alebo ich kombináciu vrátane jednej alebo viacerých oficiálnych mien. V sektore kryptoaktív bývajú aj tieto tokeny označované ako tzv. stablecoiny, ktorých cieľom je udržať rovnakú hodnotu ako je hodnota aktív na ktoré sú naviazané. Môže ísť napr. o kôš oficiálnych mien (napr. euro, dolár a libra).

Od 30.6.2024 môžu ART na základe nariadenia MiCA verejne ponúkať/vydávať iba banky, ktoré vopred oznámia svoj zámer NBS alebo emitenti ART, ktorí na túto činnosť získajú povolenie od NBS. Banky, ktoré chcú verejne ponúkať/vydávať ART, musia tento zámer vopred oznámiť NBS, od ktorej musia mať zároveň príslušný biely doklady o kryptoaktívach (whitepaper) schválený.  Tento biely doklad o kryptoaktívach (whitepaper) musia následne zverejniť na svojom webe.

Emitenti ART, ktorí emitovali ART pred 30.6.2024, v tom môžu pokračovať až do rozhodnutia o žiadosti o udelenie povolenia za predpokladu, že požiadajú NBS o povolenie pred 30. júlom 2024. Banky, ktoré emitovali ART pred 30.6.2024,  v tom môžu pokračovať až do rozhodnutia o schválení bieleho dokladu o kryptoaktívach za predpokladu, že banka predloží biely doklad o kryptoaktívach a ďalšie požadované informácie NBS pred 30. júlom 2024.

Ostatné kryptoaktíva

Medzi ostatné kryptoaktíva patria všetky kryptoaktíva na ktoré sa vzťahuje nariadenia MiCA a zároveň nie sú EMT ani ART.

Od 30.12.2024 môžu verejne ponúkať/vydávať ostatné kryptoaktíva iba právnické osoby, ktoré vopred oznámili NBS biely doklad o kryptoaktívach, ktorý následne zverejnia na svojom webe.

Pre ostatné kryptoaktíva, ktoré boli prijaté na obchodovanie na obchodnej platforme (kryptoburze) pred 30.12.2024, zabezpečia prevádzkovatelia obchodných platforiem oznámenie a zverejnenie príslušného bieleho dokladu o kryptoaktívach (whitepaper) do 31. 12. 2027.

Viac informácii o povinnostiach emitentov ako aj informácie o obsahu bieleho dokladu o kryptoaktívach (whitepaper) nájdete v časti Regulácia.


Dátum poslednej aktualizácie 7. máj 2024