en en

Ako predísť podvodom s Bitcoin ATM?

Vymyslený príbeh z reálneho života

Dôchodkyňa Ľudmila dostala jedného dňa neočakávaný telefonát. Nemenovaný pracovník daňového úradu jej povedal, že má veľké podlžnosti na daniach, ktoré musí ihneď uhradiť, inak jej hrozí súdny spor.

V strachu o to, čo môže nastať, do bodky splnila to, čo jej daný pracovník prikázal. Ten ju procesom úhrady previedol krok po kroku a dokázal ju presvedčiť, aby svoje podlžnosti zaplatila prostredníctvom kryptoaktív cez Bitcoin ATM. Akonáhle však transakcie prebehli a kryptoaktíva boli odoslané, tak pani Ľudmila o svoje financie nadobro prišla.

Podvod s Bitcoin ATM v 5 krokoch

1. Podvodník osloví svoju obeť s predpripraveným príbehom prostredníctvom telefonátu. Často ide o vopred určenú obeť, najmä dôchodcov alebo finančne neznalých ľudí.

2. Najčastejšie sa podvodník vydáva za predstaviteľa úradu. Svoju obeť následne pod nátlakom presviedčajú, že má nezaplatené dane či rôzne iné typy dlhov, kvôli ktorým danej obeti hrozia trestné stíhanie či vzatie do väzby.

3. Následne príde ku presviedčaniu o tom, že tieto dlhy treba uhradiť prostredníctvom kryptoaktív.

4. Podvodník potom navádza svoju obeť k tomu, aby prišla k Bitcoin ATM zariadeniu a vložila do neho hotovosť, čím si zakúpi kryptoaktíva.

5. Pokiaľ tieto kryptoaktíva obeť prepošle na adresu podvodníka, tak o svoje peniaze a rovnako aj kryptoaktíva takmer s istotou navždy príde.

Vysvetlenie podvodu

Podvody prostredníctvom takzvaných Bitcoin ATM alebo Bitcoinmatov sa stávajú jednou z najbežnejších praktík, ktorú podvodníci využívajú. Pri tomto type podvodu je obeť často kontaktovaná prostredníctvom telefónneho čísla, pričom volajúci (podvodník), sa môže snažiť využiť niekoľko rôznych metód či príbehov na to, aby svoju obeť oklamal a okradol.

Najčastejšie sa podvodníci vydávajú za predstaviteľov rôznych orgánov či úradov, pričom dôvodom telefonátu majú byť podlžnosti zo strany volanej osoby ako napríklad doplatok na dani či nesplatený dlh. Vyplatenie týchto záväzkov má byť následne dosiahnuté prostredníctvom kryptoaktív.

Rovnako ale podvodníci používajú iné praktiky. Nie je ničím netradičným, že sa napríklad vydávajú za predstaviteľa obchodnej platformy či burzy, skrz ktorú mala obeť niekedy v minulosti kryptoaktíva obchodovať a na ktorej má mať zamrazený účet s výrazným finančným obnosom. Následne obeti sľúbia sprístupnenie účtu, avšak za poplatok, ktorý by mal byť zaplatený prostredníctvom kryptoaktív.

Nech už si podvodník nájde príbeh akýkoľvek, jeho cieľom je dostať potenciálnu obeť aj s hotovosťou ku Bitcoin ATM zariadeniu. Do tohto stroja má následne obeť danú hotovosť vložiť a poslať zakúpené kryptoaktíva na adresu podvodníka.

Akonáhle ku transakcií príde a podvodník dostane na svoju peňaženku kryptoaktíva od obete, tak je veľmi malá šanca, že sa obeť dostane ku svojim finančným prostriedkom. Transakcie kryptoaktív bývajú nezvrátiteľné a často vedia poskytnúť aj istú mieru anonymity. To ale môže podvodníkom stačiť na to, aby sa im tento typ trestného činu úspešne podaril. 

NBS radí

Tieto typy podvodov majú isté varovné signály, ktoré treba mať na pamäti. Samé o sebe tieto varovné signály samozrejme ešte nemusia znamenať, že ide o podvod, avšak pokiaľ dôjde ku splneniu niekoľkých z nižšie uvedených varovných signálov, tak treba byť určite obozretný. Takýmito varovnými signálmi môžu napríklad byť:

  • Telefonát z neznámeho alebo utajeného čísla.
  • Volajúci má zahraničný prízvuk. Často ide najmä o ruský či ukrajinský prízvuk.
  • Vytváranie emočného alebo časového nátlaku zo strany volajúceho.
  • Uhradenie akéhokoľvek záväzku iba prostredníctvom kryptoaktív, najmä skrz Bitcoin ATM.

Ak máte podozrenie na podvod, kontaktujte Políciu SR.


Dátum poslednej aktualizácie 7. máj 2024