en en

Podmienka I - Opis zásad a definícií, ktoré sa uplatňujú na zber štatistických údajov o výkonnosti, transakciách a podvodoch

Vysvetlivky

Žiadateľ o udelenie povolenia je povinný orgánu dohľadu uviesť, akým spôsobom a v akých časových intervaloch bude zbierať klientske dáta týkajúce sa poskytovania platobných služieb.

  • Právny základ
    • § 64 ods. 2 písm. j) a m) ZoPS
    • § 64 ods. 4 písm. t) ZoPS
    • čl. 5 ods. 1 písm. i) Smernice PSD 2
    • Usmernenie 12, časť 4.1, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Žiadateľ má poskytnúť opis zásad a definícií, ktoré sa uplatňujú na zber štatistických údajov o výkonnosti, transakciách a podvodoch, obsahujúci tieto informácie:

PRÍLOHA I1

druh údajov, ktoré sa zbierajú v súvislosti so zákazníkmi, s druhom platobných služieb, kanálom, nástrojom, právomocou a menami

PRÍLOHA I2

rozsah zberu údajov z hľadiska činností a subjektov, ktorých sa to týka, vrátane pobočiek a agentov

PRÍLOHA I3

nástroje na zber údajov

PRÍLOHA I4

účel zberu údajov

PRÍLOHA I5

frekvencia zberu údajov

PRÍLOHA I6

sprievodné dokumenty, ako je návod na použitie, v ktorom sa opisuje, ako systém pracuje