en en

Postup podania žiadosti AISP

Na tejto stránke a na súvisiacich podstránkach sú zhrnuté potrebné informácie a prehľad postupu na získanie rozhodnutia o registrácii na poskytovanie služieb informovania o platobnom účte podľa ZoPS.