en en

Vklady

Vklady a prijaté úvery v sektorovom členení

2022 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X
2021 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2020 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2019 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2018 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2017 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2016 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2015 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2014 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 1.1. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Vklady a prijaté úvery podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností

Vklady a prijaté úvery podľa krajov

Prijaté vklady a ich úrokové miery – stavy

Vklady prijaté v aktuálnom mesiaci a ich úrokové miery – nové obchody

Poznámky:
(p) – predbežné údaje
Štatistické údaje sú zverejňované a revidované v súlade so stanovenou revíznou politikou.