en en

Postup podania žiadosti IEP

Na tejto stránke a na súvisiacich podstránkach sú zhrnuté potrebné informácie a prehľad postupu na získanie povolenia na vydávanie elektonických peňazí príp. poskytovanie platobných služieb podľa ZoPS. Základným zdrojom pri príprave žiadosti a požadovaných príloh je príslušná právna úprava.