en en

Podmienka C - Doklad, že inštitúcia elektronických peňazí v obmedzenom rozsahu má počiatočný kapitál (základné imanie)

Vysvetlivky

Výška počiatočného kapitálu resp. základného imania je 350 000,- eur. Na tieto účely žiadateľ o udelenie povolenia predkladá vyhlásenie správcu vkladu a výpis z účtu o disponibilnom zostatku.

  • Právny základ
    • § 82 ods. 2 písm. b) ZoPS
    • § 82 ods. 4 písm. b) ZoPS
    • čl. 5 ods. 1 písm. c) Smernice PSD 2
    • Usmernenie 6, časť 4.3, Usmernenie EBA povoľovacie

Prílohy

Ako dôkaz počiatočného kapitálu musí žiadateľ predložiť tieto dokumenty:

PRÍLOHA C1

auditovanú účtovnú závierku v prípade spoločností, ktoré už vykonávali činnosť

PRÍLOHA C2

vyhlásenie správcu vkladu

PRÍLOHA C3

výpis z účtu o disponibilnom zostatku