en en

Harmonogram rokovaní Bankovej rady NBS na rok 2011

Január 4. 1. 2011 18. 1. 2011* 25. 1. 2011
Február 8. 2. 2011* 15. 2. 2011 22. 2. 2011
Marec 1. 3. 2011* 8. 3. 2011* 15. 3. 2011 22. 3. 2011 29. 3. 2011
Apríl 5. 4. 2011 12. 4. 2011 18. 4. 2011 26. 4. 2011
Máj 3. 5. 2011* 10. 5. 2011 17. 5. 2011* 31. 5. 2011
Jún 7. 6. 2011 14. 6. 2011 28. 6. 2011
Júl 12. 7. 2011* 26. 7. 2011
August 2. 8. 2011* 16. 8. 2011* 23. 8. 2011
September 6. 9. 2011* 13. 9. 2011 27. 9. 2011
Október 4. 10. 2011* 11. 10. 2011* 18. 10. 2011* 25. 10. 2011
November 8. 11. 2011 15. 11. 2011 22. 11. 2011 29. 11. 2011
December 6. 12. 2011 13. 12. 2011 20. 12. 2011
*Z rokovania Bankovej rady NBS nebolo vydané komuniké Harmonogram rokovaní Bankovej rady NBS v roku 2010