en en

Podmienky a prílohy IEP

Popis jednotlivých podmienok spolu s označenými prislúchajúcimi prílohami; v záujme transparentnej nadväznosti na európsku právnu úpravu uvádzame jednotlivé podmienky pod číselným označením ako sú uvedené v čl. 5 Smernice PSD 2.

Podmienky