Platobná bilancia

Podľa metodiky BPM6

2021 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 24.9 kB] 2021 (mesačné údaje) [.xlsx, 445.4 kB]

2020 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 24.7 kB] 2020 (mesačné údaje) [.xlsx, 447.3 kB]

2019 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 23.6 kB] 2019 (mesačné údaje) [.xlsx, 445.2 kB]

2018 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 25.4 kB] 2018 (mesačné údaje) [.xlsx, 447.2 kB]

2017 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 24.2 kB] 2017 (mesačné údaje) [.xlsx, 447.3 kB]

2016 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 24.3 kB] 2016 (mesačné údaje) [.xlsx, 447.2 kB]

2015 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 30 kB]    2015 (mesačné údaje) [.xlsx, 436.2 kB]

2014 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 30 kB]    2014 (mesačné údaje) [.xlsx, 440 kB]

2013 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 32.3 kB] 2013 (mesačné údaje) [.xlsx, 440.6 kB]

2012 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 32.8 kB] 2012 (mesačné údaje) [.xlsx, 440.7 kB]

2011 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 32.6 kB] 2011 (mesačné údaje) [.xlsx, 440.6 kB]

2010 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 32.6 kB] 2010 (mesačné údaje) [.xlsx, 440.7 kB]

2009 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 32.4 kB] 2009 (mesačné údaje) [.xlsx, 440.6 kB]

2008 (štvrťročné údaje) [.xlsx, 34.6 kB] 2008 (mesačné údaje) [.xlsx, 441.3 kB]

2007 (štvrťročné údaje [.xlsx, 27.5 kB]

2006 (štvrťročné údaje [.xlsx, 27.6 kB]

2005 (štvrťročné údaje [.xlsx, 27.6 kB]

2004 (štvrťročné údaje [.xlsx, 27.4 kB]

Podľa metodiky BPM6 - časové rady

CR_QBOP_SK.xlsx [.xlsx, 125.7 kB]  CR_MBOP_SK.xlsx [.xlsx, 55.2 kB]

Podľa metodiky BPM5

2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2013 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2008 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2002 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2001 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2000 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1999 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1998 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1997 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1996 XII
1995 XII
1994 XII
1993 XII

* - predbežné údaje

Dokumenty medzinárodných inštitúcií: